pirmdiena, 2019. gada 30. septembris

Ekoskistēmas un bioloģiskā daudzveidība

Septembrī dabaszinību stundās mācamies par ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību. 5. klases veidoja plakātus par ekosistēmām un iepazīstināja pārējos klasesbiedrus ar savu sagatavoto informāciju. 6. klases devās pētīt skolas tuvumā esošās ekosistēmas. Labāko autoru kolektīvu darbi bija aplūkojami arī citām klasēm, apmeklējot dabaszinību stundas un dabaszinību pulciņu. Dabaszinību pulciņā skolēni iepazinās ar bioloģisko daudzveidību skolas tuvējā mežā, izpētot gan sastopamās sēnes, gan kokus un to lapas.
5.klašu veidotie plakāti Ekosistēmas


otrdiena, 2019. gada 24. septembris

Sakop teritoriju!

5c klases skolēnu grupa atklāja skolas tuvumā vietu, kas bija piegružota un nolēma to sakopt.
Adele, Ieva un Madara, bruņojušās ar cimdiem un maisiem sakopa piegružoto teritoriju.
ceturtdiena, 2019. gada 19. septembris

LVM Meža ekspedīcija

Laurenču sākumskolas 6a klases skolēni, audzinātāja Vanesa Čeičiniece un dabaszinību skolotāja Dace Purviņa 19.septembrī devās apgūt dabaszinības mežā. Lai skolēniem būtu interesantāk ekspedīcija bija organizēta piedzīvojuma veidā. Šī ekspedīcija ir izveidota atbilstoši dabaszinību standartam,un rezultātā skolēni sapratīs, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē. Skolēni apzināsies cilvēka ietekmi uz mežu ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, kā arī veidos izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Šis piedzīvojums bija lielisks pārgājiens 2 km garumā ar 10 izglītojošām pieturām pieredzējušu mežsaimniecības speciālistu vadībā. Skolēniem tika izsniegtas Ekspedīcijas darba burtnīcas, kurās bija jāreģistrē dažādi novērojumi un mērījumi par meža stādīšanu, kopšanu un aizsardzību. Pēdējā pieturā skolēni būvēja tiltu no koka bez naglām, izmantojot Leonardo Da Vinči projektu, Noslēgumā visi pie ugunskura varēja sasildīties un ieturēja līdzpaņemto piknika maltīti.

Sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa 

Projektu diena - Veseligs dzivesveids dažādu profesiju pārstāvju ikdienā

Vairāk informācijas https://laurenci.edu.lv/2020/05/25/projektu-diena-28-maija/ Projektu dienas kopsavilkums  https://laurenci.edu.lv/...