trešdiena, 2020. gada 22. aprīlis

Zemes diena 2020


Pasaules Zemes diena 2020
22.aprīlī jau 50 reizi tiek atzīmēta Pasaules Zemes diena.
Šā gada Pasaules Zemes dienā aktualizētā tēma klimata pārmaiņas noris vienlaicīgi ar COVID-19 pandēmiju. Klimata pārmaiņas ir pasaules lielākais izaicinājums cilvēces nākotnei un dzīvības atbalsta sistēmai, kas padara mūsu pasauli apdzīvojamu. Mums katram ir jāaizdomājas par savu rīcību un jārūpējas par planētu uz kuras dzīvojam. Katra planētas iedzīvotāja rīcība ir nozīmīga un svarīga ir saprātīga resursu lietošana, atkritumu daudzuma samazināšana. Neskatoties uz COVID-19 pandēmijas ierobežotajām iespējām, viss notiek.
6.klašu skolēni  šajā mēnesī mācās par ekosistēmām to aizsardzību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.  6a īpašu uzmanību pievērš savai ietekmei uz vidi, kas saistīta ar ikdienas ieradumiem un veido individuālo ekoloģisko pēdu. 4.klašu skolēni mācās par augsni un tās izmantošanu augu audzēšanai, paši veic eksperimentus ar dažādu augu audzēšanu mājas apstākļos. Šajā procesā tiek iesaistīti arī vecāki, brāļi un māsas. 5.klases mācās par dabas ainavām pasaulē un to aizsargāšanas iespējām. Ekopadomes pārstāvji dodas dabā sakopt teritorijas ievērojot šā brīža noteikumus.
Vēl šeit: https://laurenci.edu.lv/2020/04/23/skoleni-veido-savas-ekologiskas-pedas/
Mēs varam veidot Pasauli labāku ikvienam!

Dace Purviņa
Ekopadomes koordinators


Izlietoto bateriju vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai"Laurenču sākumskola 2019./2020. mācību gadā piedalījās Izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”, ko organizē “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO”. Dalība konkursā ir laba iespēja ikvienam skolēnam, viņu vecākiem un skolotājiem veicināt ar savu  darbību videi kaitīgo preču nenonākšanu dabā un to pārstrādi otrreizējās izejvielās. Savācot izlietotās baterijas mēs piedalāmies  vides saudzēšanā un resursu taupīšanā. Izlietotās baterijas tika vāktas visa gada garumā un rezultāts ir 48.kg. Paldies visiem čaklajiem bateriju vācējiem!
Dace Purviņa Ekopadomes koordinatorspiektdiena, 2020. gada 17. aprīlis

"Putna stunda" izglītības programmas "Putni un mēs"

2.a klases skolēni aprīlī atsaucās Latvijas Ornitoloģijas biedrības ikmēneša aktivitātei “Putna stunda” izglītības programmas “Putni un mēs” ietvaros, veidojot putnu būrīšus.

Informāciju sagatavoja 2.a klases audzinātāja Ineta Buķele

Projektu diena - Veseligs dzivesveids dažādu profesiju pārstāvju ikdienā

Vairāk informācijas https://laurenci.edu.lv/2020/05/25/projektu-diena-28-maija/ Projektu dienas kopsavilkums  https://laurenci.edu.lv/...