Vides izvērtējums

Katra skolēna un viņa vecāku viedoklis ir svarīgs, lai iegūtu patiesu vides izvērtējumu!
Aizpildi vides izvērtējuma anketu šeit! Vide un veselība vides izvērtējuma anketa
Anketēšanas rezultāti: šeit
Vide un Veselība

1. Ievads tēmā
Laikā, kad patērniecības kultūra vilina jauniešus izvēlēties videi un veselībai kaitīgus ieradumus, vides izglītības mērķis ir piedāvāt alternatīvas – aizraujošas bezmaksas, veselīgas un radošas aktivitātes, ar kurām iepazīt dabu un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Ekoskolai jādod iespēja apgūt nepieciešamās prasmes, lai dzīvotu labklājīgi, nepiesārņojot un neapdraudot vidi, kas šo labklājību nodrošina.

2. Skolas izvērtējums
Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa:
1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi)1
%
2
%
3
%
4
%
5
%

Vai skolā rudenī ir pieejami vietējie augļi no skolēnu mājām? (neattiecas uz skolas augļa programmu)
Nav pieejami
71
40
62
36
29
Vairākās klasēs
Vai skolā pieejams saldumu automāts, citi rūpnieciski našķi
Viegli pieejami
98
24
14
14
88
Nav pieejams
Vai skolai iespējams ietekmēt ēdienkarti un pārdotos produktus?
nav
61
49
66
31
31
Viegli iespējams
Cik liela daļa skolēnu starp stundām regulāri izvēlas pirkt ēdienu veikalā ārpus skolas?
Vairāk kā puse
63
40
25
21
89
Gandrīz neviens
Cik daudz palmu eļļas saturošu produktu (čipsu, cepumu utt.) iepakojumi ikdienā redzami atkritumu grozos?
Daudz dažādu iepakojumu
52
56
55
53
22
Gandrīz nemaz
Vai skolā notiek ēst gatavošanas meistarklases, kurās var iemācīties gatavot videi un veselībai draudzīgus našķus?
Nenotiek nekad
52
41
70
39
36
Notiek visām vecuma grupām un dzimumiem
Vai skolā izmantotie tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļi ir videi un veselībai draudzīgi (sertificēti)?
Tādu nav
20
29
64
47
78
Visi līdzekļi ir ekosertificēti
Vai skolā tiek izmantoti videi draudzīgi būvmateriāli un krāsas remontam, videi draudzīgas mēbeles?
Tam netiek piešķirta uzmanība
33
27
78
41
59
Pēc iespējas vienmēr
Klases vakaros un svētkos ir tradīcija nest tikai videi un veselībai draudzīgas uzkodas
Nevienā klasē
77
72
54
20
15
Visās klasēs
Cik bieži balvās un Ziemassvētku dāvanās saldumi ar milzīgu cukura daudzumu aizvietoti ar veselīgām uzkodām?
Dāvanās vienmēr ir tikai saldumi
40
54
78
38
28
Saldumi dāvanās reti
Skolā tiek veicināta aktīva izkustēšanās starpbrīžos
Izkustēšanās tiek ierobežota
63
23
59
42
51
Izkustēšanās tiek veicināta
Cik bieži tiek rīkotas fiziskās aktivitātes un sacensības brīvā dabā?
Tikai sporta stundās
18
51
88
60
41
Bieži pasākumi ar uzdevumiem ārā
Vai skolas apkārtnē ir tīrs gaiss?
Konstatēts liels piesārņojums
6
7
30
53
142
Gaiss ir tīrs
Vai skolā un skolas apkārtnē ir liels troksnis?
Troksnis ir augsts
38
33
78
39
50
Troksnis ir zems

Kādi ir tavi ieteikumi skolas Vide un veselīgs dzīvesveids uzlabošanai? 

 • Vairāk aktivitātes dabā.
 • Aktivitātes starpbrīžos.
 • Veicināt riteņbraukšanu uz skolu,
 • Doties uz skolu ar kājām vai sabiedrisko transportu.
 • Samazināt privāto transportu, kas ved skolēnus uz skolu.
 • Stundās iet ārā.
 • Kopīga rīta rosme skolas zālē, ko vada sporta skolotājs.
 • Regulāri vēdināt telpas.
 • Izveidot dabas ekoloģiskos stādījumus.
 • Šķirot atkritumus.
 • Sakopt apkārtni,
 • Veselīga dzīvesveida nodarbības
 • Veselīgi ēst
 • Veselīga uztura meistarklases mājturībā.
 • Mudināt nest uz skolu ābolus no dārza.
 • Būtu pieejami svaigi augļi un dārzeņi brokastīs un launagā.
 • Sadarboties ar zemniekiem mācību procesā.


Ekopadomes vides izvērtējums

Vide un veselība
Ekopadomes viedoklis
Kas pēc novērtējuma datiem jūsu skolā darbojas vislabāk saistībā ar vides un veselības tēmu?

Skolā darbojas Skolas auglis un Piena programma. Skolā nav pieejami saldumu un rūpnieciski ražoto našķu automāti. Skolas ēdienkarte ir sastādīta atbilstoši Normatīvajiem aktiem un ir iekļauta arī veģetārā ēdienkarte skolēniem, kas to izvēlas. Skolai un Vecāku padomei ir iespējams ietekmēt ēdienkartes izvēli- šogad no skolas ēdienkartes tika izņemti zivju , sakarā ar skolēna alerģiju uz šiem produktiem. Skolai tuvumā nav veikalu un tas ierobežo viņu iespēju iepirkties starpbrīžos. Reti esam novērojuši atkritumu grozos palmu eļļu saturošu produktu iepakojumus. Mājturības, sociālo zinību un dabaszinību stundās skolēni apgūst veselīga uztura pamatprincipus un iemaņas ēdienu gatavošanā. Tiek organizētas arī veselīga uztura meistarklases. Skolā izmantotie tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi ir videi un veselībai draudzīgi. Balvās un Ziemassvētku dāvanās netiek dāvināti saldumi, bet praktiskas dāvanas – kancelejas preces, grāmatas, T krekli, šalles, cepures at skolas logo u.c. Skolā stundas sākas ar rīta rosmi 8.15-8.20, starpbrīžos skolēniem ir iespēja spēlēt tenisu un novusu, iziet ārā skolas pagalmā un spēlēt dažādas spēles, darboties uz trenažieriem vai sporta laukumā, vai vienkārši doties pastaigā, kas iekļauta skolas dienas aktivitātēs. Skolā regulāri notiek dažādas sporta aktivitātes, orientēšanās un sacensības brīvā dabā. Zaļajā klasē tiek vadītas mācību stundas un pulciņu nodarbības. Skola atrodas pilsētas nomalē pie meža Gaujas nacionālā parka teritorijā. Aktīvas satiksmes šoseja atrodas 500m no skolas un šajā teritorijā aug daudz koku, kas aizkavē gaisa piesārņojumu. Skolas apkārtne ir klusa, jo atrodas ārpus pilsētas apdzīvojamās teritorijas nomalē un robežojas ar mežu.
Kuros jautājumos nepieciešami uzlabojumi?

1.Klases vakaros jāpievērš uzmanība veselīgo našķu un dzērienu izmantošanai un videi draudzīgu trauku lietošanai.
2.Videi draudzīga pārvietošanās veidu popularizēšana un lietošanas veicināšana.
3.Rudenī vietējo augļu no skolēnu un skolotāju mājām lietošana.
Ko Ekopadome varētu darīt, lai ieviestu šos uzlabojumus?
1.Ekopadomes klases pārstāvjiem jāvērš klases uzmanība uz veselīgu produktu lietošanu.
2. Jāaicina skolas vadība organizēt velo kursus un velo tiesību iegūšana visiem skolēniem, kas sasnieguši noteiktu vecumu. Jāpalielina pārgājienu, ekspedīciju organizēšana klasēs un mācību stundās.
3. Rudenī jāaicina vietējo augļu piegādātāji.


Veselīgs dzīvesveids. 2019./2020. gada tēma Veselīgs dzīvesveids dos iespēju vairāk iedziļināties skolas reālajā situācijā.
Skola ir iesaistījusies dažādās organizētajās aktivitātēs, Piena programma, Putras programma. Skolā ir ēdnīca, kur tiek gatavota garšīga ikdienas maltīte, kas sevi ietver brokastis, pusdienas un launagu. Produkti skolas ēdnīcai pamatā tiek iepirkti no vietējiem zemniekiem.  Skolā ir iespējams ēst veģetāro ēdienu un atsevišķi skolēni šo iespēju izmanto. Skolas medmāsa seko skolas ēdnīcas ēdienkartei, lai būtu veselīgs un sabalansēts uzturs ikdienā. Pirms ēdienreizes tiek sekots, roku mazgāšanas procesam. Pie izlietnēm ir izvietotas vizuālās norādes pareizam roku mazgāšanas procesam. Skolā nav kafeinīca, un dažādu produktu automātu.
Skolēniem sporta stundas ir iekļautas mācību programmā un ir iespēja darboties spotra zālē, Fischer sporta slēpošanas centra trasēs un stadionā, Siguldas sporta kompleksa peldbaseinā. Skolēniem pēc stundām ir iespēja piedalīties dažādos spotra pulciņos, kā arī Siguldas pilsētas sporta skolas organizētajās nodarbībās. Skolas skolēni aktīvi piedalās  skolā un ārpus skolas rīkotajās sporta sacensībās. Jau par tradīciju kļuvusi Tēvu diena septembrī, kad skolēnu tēvi vada sportisko nodarbību aktivitātes. Pavasarī visa skola piedalās skolas organizētajās orientēšanās sacensībās starp klasēm, kur piedalās arī skolotāju komanda. Skolā tika noorganizēti velosipēdistu kursi ar iespēju iegūtu velosipēdista tiesības, lai pārvietošanās būtu drošāka. Skola atrodas Gaujas Nacionālajā parka, netālu no Gaujas un skolēni stundu laikā var doties ārpus skolas mācīties, noteikti katru gadu tiek organizēti pavasara un rudens pārgājieni. Skolā darbojas Skautu un Gaidu kustība.
Katru gadu pavasarī Lielās talkas laikā aktīvākie skolēni, vecāki un skolotāji piedalās skolas teritorijas sakopšanā un uzlabošanā 2018. /2019. gada talkas laikā tika sakopta teritorija, izveidotas un papildinātas velosipēdu novietnes, jo daļa vecāko klašu skolēni uz skolu dodas ar velosipēdiem. Šajā talkā tika sagatavoti putnu būrīši un izvietoti mežā pie skolas, kā arī uzlabota iepriekš izveidotā kukaiņu mītne.
Skolēniem mācību un audzināšanas stundās, kā arī skolas pasākumos tiek veidota izpratne par veselīgu dzīvesveidu un patēriņa ietekmi uz vidi. Šogad otrā semestra sākumā, janvārī un februārī, tika realizēts projekts “Sapņu pilsēta Laurēnija” Kā nodzīvot 100 gadus, kur, sadarbojoties sociālo zinību, mājturības, valodu, tehnoloģiju un dabaszinību priekšmetu skolotājiem. tika izpētīti veselīga dzīvesveida pamatprincipi. 
 Skolas apkārtējā vide ir sakopta un skolēni piedalās tās sakopšanā un kārtības uzturēšanā. Pie skolas ir izveidota Zaļā klase, kur skolēni var mācības apgūt ārā. Tur pat ir izveidotas augstās dobes, kur skolēni audzē garšvielas, tomātus, zemenes, ķirbjus un pavasara sīpolpuķes. Skolā izmantotie tīrīšanas un higiēnas līdzekļi ir ekoloģiski sertificēti.
Šogad skola ir pievienojusies Veselību veicinošo skolu tīklam.
Mūsu skola veicina skolēnu veselību.
Skolā tika veikta skolēnu, vecāku un skolotāju anketēšana par veselīgu dzīvesveidu. Ar rezultātiem varēja iepazīties  Laurenču sākumskolas Ekopadomes izveidotajā blogā, kas pieejams skolas mājaslapā. Rezultāti pieejami šeit:  https://ekolaurenci2.blogspot.com/p/vides-izvertejums.html

Atkritumi. Skolā ik dienas tiek saražoti dažādi atkritumi. Makulatūra un pet pudeles, stikla pudeles un burkas, kā arī baterijas teik vāktas atsevišķi. Esam reģistrējušies makulatūras un bateriju vākšanas konkursā. Klasēs ir izvietotas speciālas koka kastes makulatūras vākšanai. Skolas gaiteņos ir izvietoti konteineri pet pudeļu, papīra un stikla iepakojuma vākšanai vākšanai. 2018./2019.mācību gada ekoskolu tēma Atkritumi bija laba iespēja uzsākt skolā dalītu atkritumu šķirošanu un iesaistīt šajā procesā skolēnus un arī skolotājus. Projektu nedēļas laikā vairākas klases pētīja atkritumu tēmu, to rašanās ierobežošanas, šķirošanas, pārstrādes un jaunu lietu radīšanas iespējas.  Ekopulciņā, mākslas un tehnoloģiju stundās no pudeļu korķīšiem tika radītas jaunas lietas. Uzsākot darbību Ekoskolu programmā atkritumu daudzums mūsu skolā ir krietni samazinājies. Uzlabojamās lietas: Pievērst lielāku uzmanību atkritumu novēršanai jau veikalā iegādājoties preci un radīto atkritumu šķirošanas procesam, kā arī izmantot atkritumus kā otrreizējo izejvielu.
Vides izvērtējums, ko veica skolēni aptaujā 2018./2019. mācību gadā par tēmu Atkritumi: https://ekolaurenci.blogspot.com/p/vides-novertejums.html
Enerģija.Skolā pamatā tiek izmantotas dienasgaismas lampas, kas patērē mazāk enerģijas, izejot no telpām gaisma tiek izslēgta. Apgaismojums klasēs ir pietiekams. Elektroenerģijas patēriņš gadu laikā ir svārstījies. Skola tiek apkurināta no katlumājas, kas tiek kurināta pēc vajadzības siltajā laikā samazinot siltuma padevi un pazeminoties gaisa temperatūrai palielinot siltuma padevi. Skolā ir uzlikti temperatūras regulatori uz katra radiatora, lai varētu nodrošināt optimālus apstākļus klašu telpās un gaiteņos. Skolas tehniskais personāls un klašu skolotāji seko līdzi radiator darbībai. Skolai ir plastmasas pakešlogi, kas nodrošina siltuma saglabāšanu telpās un vēdināšanas iespējas.


 Ūdens.  Skolā ūdens tiek regulāri patērēts, ievērojot taupības lietošanas principus, bet nepārkāpjot higiēnas normas. Skolā ūdens noplūdes vietas regulāri tiek apzinātas un novērstas, tam seko skolas tehmiskie darbinieki. Dzeramais ūdens skolā ir pieejams gan lielajās plastmasas tvertnēs, gan arī krāna ūdens ir kvalitatīvs un lietojams kā dzeramais ūdens. Skolēni lieto arī no mājas paņemto ūdeni.  Ūdens patēriņš skolā pa gadiem ir atšķirīgs, tas ir saistīts ar dažādiem faktoriem.
 Mācību saturs.  Mācību saturā ir iekļauti vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principi. Visos mācību priekšmetos un visās klašu grupās tiek integrēti jautājumi par vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību. Skolēniem tiek organizēti pasākumi un izglītojošas ekskursijas par vides aizsardzības jautājumiem un ilgtspējīgu attīstību, kā arī skolēni tiek iesaistīti konkursu un sacensību organizēšanā.

Līdzdalība. Pašvaldība  un vecāku biedrība atbalsta skolas iniciatīvas vides attīstības jomā. Vecāki tiek iesaistīti vides aktivitāšu norisēs. Skola informē sabiedrību par Ekoskolas aktivitātēm skolas mājalapā, Ekoskolas blogā, Siguldas vietējā avīzē, kā arī sociālajos tīklos Facebook.lv, Twitter.com. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Projektu diena - Veseligs dzivesveids dažādu profesiju pārstāvju ikdienā

Vairāk informācijas https://laurenci.edu.lv/2020/05/25/projektu-diena-28-maija/ Projektu dienas kopsavilkums  https://laurenci.edu.lv/...